Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 2010

31. 8. 2012

 Vystrojení zásahové jednotky

10.listopadu 2009 na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, bylo na žádost velitele jednotky, odsouhlaseno dovybavení ZJ zasahovým oblekem a obuví, zakoupením z finančních prostředků obce. 

Údržba techniky

6.prosince 2009 provedl strojník Martin Jech údržbu a přípravu techniky na zimní období. 

 VVH které již proběhly a účast zástupců sboru:

27.listopadu 2009 SDH Malá Lečice - Ladislav Kykal, Radek Souček,

                                                  Petra Šťastná

11.prosince 2009 SDH Velká Hraštice - Ladislav Kykal, Luboš Souček, 

                                                    Pavel Popek, Zdeněk Barták

18.prosince 2009 SDH Nová Ves p.Pleší  - Radim Souček, Ilona Housková,

                                                        Zdeněk Barták, Katka Bartáková

9.ledna 2010 SDH Velká Lečice - Ladislav Kykal, Věra Kykalová

23.ledna 2010 VVH 22.okrsku v Nové Vsi - Souček Radim, Souček Luboš,

                                                         Souček Radek, Souček Tomáš

VVH SDH Senešnice a N. Knína proběhly bez účasti našich zástupců.

Novoroční posezení žen

2.ledna proběhlo tradiční novoroční posezení našich členek v klubovně, kde si vzájemně předávají mezi sebou malé dárky. 

 Údržba techniky :

11.1.2010 provedl velitel Souček Radim a strojník Souček Radek kontrolu PPS 12, dolití provozních kapalin, nastartování a chod stříkačky. 

 Vystrojení sboru :

Na členské schůzy sboru byl podán a odhlasován návrh na zakoupení stejnokrojů PS II pro družstvo mužů, kde náklady hradí sbor.

Dále byl odhlasován návrh na zakoupení vycházkových stejnokrojů pro členy a členky, kteří si část nákladů hradí sami.  

 Zhodnocení plesu :

Na členské schůzy bylo rovněž zhodnoceno pořádání plesu konaného 30.1.2010, který byl označen za úspěšný a to i z jiných stran než členů. Zároveň velitel poděkoval členům, kteří se podílely na tradičním předplesovém zvaní, zdobení sálu, přípravě tomboly a nedělním úklidu.   

 Poslední rozloučení :

4.5.2010 se konalo na Dobříši poslední rozloučení s naším dlouholetým členem Vladimírem Obermajerem, kam byly vysláni naši členové jako čestná stráž.

Členská schůze 5.3.2010

Na členské schůzy byla projednána došlá pošta, dohodnuty úkoly členů při oslavě MDŽ a naplánován sběr železného šrotu. Byla oficiálně přijata nová členka Petra Šťastná a byla jí starostou předána členská legitimace. 

Pomoc při opravě kapličky

Naši členové byly osloveni paní Kortánovou, zda by pomohli při opravě kapličky na návsi. Souhlasili jsme a v sobotu 13.3.2010 se sešla brigáda. Účast byla dobrá, bylo 8 členů. Na začátku jsme dostali od p. Kortánové na vzpruhu grog a kávu, a po malé poradě to šlo jak po másle. Byl vykopán beton okolo základů a připraveno okolí kapličky k položení dlažby. Na další týden byla opět svolána brigáda. V sobotu 27.3.2010 byly dokončeny poslední úpravy. Na opravě bylo členy sboru odpracováno celkem 150 hodin.

MDŽ

V sobotu 13.3.2010 byly pro naše ženy uspořádány oslavy MDŽ v klubovně. Přišlo 18 žen, kterým starosta poblahopřál, dal kytičku a pusu. Poté ženy dostaly malé občerstvení a začala volná zábava, která pokračovala do nočních hodin. 

Oprava džberovek

Martin "Dopita" Jech opravil 2 naše džberovky, které máme pro dětské hry.

Zakoupení PS II

Velitelem bylo odjednáno 10 ks PS II u fy.SDH Plus (firma nabízela zvýhodněnou cenu při odběru 10 ks), a 24.3. nám byly doručeny.

Členská schůze 2.4.2010

Na členské schůzy byly členové seznámeni s průběhem a závěry schůze okrskového výboru. Dále bylo odsouhlaseno zakoupení velikonočních balíčků pro mladé hasiče, vyčleněna částka 5000,-Kč na provoz Mladých hasičů a zaplacení členství Mladých hasičů z pokladny sboru. Byla také odsouhlasena částka 3000,-Kč na dopravu a ubytování členů při účasti na rekordu. Také byl projednám termín konání dalšího plesu a stanoven na 29.1.2011. 

Sběr železného šrotu

24.4.2010 členové sboru provedly v obci sběr šrotu. Akce se zůčastnilo 9 členů,V.Kykal,Radim Souček, P.Mikyska,P.Popek,R.Soběslavský,L.Souček st.,R.Bičiště,M.Jech,J.Neumann. Sraz byl v 8,30 na nádraží, v poledne se zašlo do hospody na zasloužený oběd a ačkoliv potom se už nikomu nechtělo,vyrazilo se znovu sbírat.

Nácvik družstva žen

24.4.2010 se také sešlo naše družstvo žen, aby oprášilo své znalosti a připravilo se na soutěž. Bylo potřeba také zaučit novou členku Petru Šťastnou v akci.

Zkouška hadic

Při nácviku žen při doplňování nádrže,byla též provedena zkouška hadic B s ponorným čerpadlem. Zkoušku provedl strojník Radek Souček a pomohli mu mladý hasiči Kuba Barták, Luboš Souček ml, Ríša Souček a Luboš Cihelka.

Členská schůze 29.4.2010

Schůze byla v duchu přípravy odjezdu na rekord, ale probíral se také ples, jelikož termín na sokolovnu je obsazen. Velitel také zhodnotil sběr šrotu jako dobrý. Dále proběhlo plánování Dětského dne, kde členky chtějí zaujmout pestrostí soutěží.

7.5.2010 - 9.5.2010 REKORD V DÁLKOVÉ DOPRAVĚ VODY

Této akci jsme věnovali zvláštní stránky.

15.5.2010 OKRSKOVÁ SOUTĚŽ

Jsme se zúčastnili okrskové soutěže na Nové Vsi ve složení 1 družstvo dětí, 1 družstvo žen a 1 družstvo mužů. Na překážkách se na 3 místě st.žáci umístnil Pavel Proňa, v útoku dětí skončilo družstvo na 5.místě. V překážkách 3.místo Tomáš Souček, v útoku mužů se umístnili na 2.místě a ženy na 4.místě.

21.5-23.5.2010 OBOZ

Členové sboru se zúčastnili tradičního víkendu na Oboze. Bylo obsazeno 11 chatek, počasí nám vyšlo, pouze sportovní odpoledne bylo narušeno MS v hokeji, tak se sportovalo pouze pasivně.

 

27.5.2010 ČLENSKÁ SCHŮZE

Na členské schůzy velitel zhodnotil účast na Rekordu a účast a výsledky v okrskové soutěži. Dále byl projednán Dětský den, kde sbor zajišťuje několik stanovišť a rozděleny úkoly. Byl podán návrh na zakoupení PS II pro Jakuba Bartáka, který byl odhlasován. Velitel podal návrh na zhotovení vlajky našeho sboru,se znakem a jmenovkou SDH. Projednávalo se také námětové cvičení, velitel podal zprávu ze schůze okrsku.

 Také tento týden jsme obrželi trička s logem pro Mladé hasiče

29.5.2010 HRA PLAMEN

Družstvo dětí se zúčastnilo 4.části hry Plamen, kde obsadilo pěkné 12.místo v požárním útoku.

6.6.2010 SCHŮZKA STROJNÍKŮ A VELITELŮ OKRSKU

6.6.2010 se uskutečnila u Kahunky schůzka strojníků a velitelů celého okrsku. Velitel okrsku všechny seznámil s průběhem námětového cvičení a byli dohodnuty podrobnosti týkající se občerstvení a dalšího zajištění.

11.6.2010 ŠKOLENÍ ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY

11.6.2010 se uskutečnilo v klubovně pod vedením velitele školení ZJ. Členové ZJ byli seznámeni s propozicemi o fungování ZJ, o povinnostech a dalších souvisejících úkonech ZJ. 

19.6.2010 NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ

19.6.2010 proběhlo u Kahunky námětové cvičení okrsku, kterého se zúčastnili všechny sbory okrsku.Dopoledne bylo ve znamení příprav, odpoledne poté proběhlo úspěšné cvičení. Poté si ještě zacvičili naše děti. Sešlo se také dost diváků z okolních obcí, občerstvení bylo také výtečné.

2.7.2010 ČLENSKÁ SCHŮZE

Na schůzy proběhlo kladné zhodnocení námětového cvičení u Kahunky a účasti na Oslavě 110 let ve Velké Lečici.  

3.9.2010 ČLENSKÁ SCHŮZE

Zhodnocení soutěže ve Velké Hraštici. Informace o zásazích. Starosta zhodnotil a přečetl správu ze IV. sjezdu SH ČMS. Dále se projednávala příprava na oslavy 105. let sboru , podávali se návrhy na uspořádání výletu či soutěže. Také byl podán návrh na zakoupení DVD do klubovny a termín plesu byl stanoven na 29.1.2010.

10.-12.9.2010 OBOZ

Členové sboru se zúčastnili tradičního víkendu na Oboze. Počasí se nám velmi vydařilo. V sobotu jsme navštívili nedalekou Štolu Josef.Večer bylo tradiční grilování, a v neděli lehčí sportovní dopoledne s nohejbalem. V sobotu nás také navštívil p.Kykal a p.Šedivý , kteří se vraceli z hasičské akce. 

21.9.2010

Na veřejném zastupitelství obecního úřadu byla podána žádost na GO PPS12. Po diskusi , kde se hodnotilo pro a proti, nám byla odsouhlasena generální oprava PPS 12. bylo jednáno s fa.Vincker a 5.10. byla PS odeslána na přestavbu a do konce listopadu by měla být hotova.

1.10.2010 ČLENSKÁ SCHŮZE

Členové byly seznámeni s jednáním na obecním zastupitelstvu a s odesláním PPS do opravy. Dále byly projednány přípravy Mikuláše, plesu a začíná se už přemýšlet nad oslavami 105 let založení sboru. Bylo odhlasováno zakoupení soutěžních savic pro dospělé.  Dále byl vznesen požadavek na OÚ na zakoupení materiálního vybavení pro Mladé hasiče, kterému bylo vyhověno. Dětské družstvo obdrželo od obce dvě nové proudnice, nový rozdělovač a savice s profi šroubením.

2.10.2010 NOČNÍ CVIČENÍ

Nově založené družstvo B, ve složení Souček Radek, Souček Tom, Barták Kuba, Proňo Pavel, Šťastná Petra, Housková Katka a Simča, se zúčastnilo "Nočního cvičení v JZD" ve Sloupu. I přes potíže se strojem skončilo na 11 místě ze 17.(Prvních 8 byli družstva z krajských přeborů).

24-25.9.2010 ŠKOLENÍ STROJNÍKŮ

24-25.9.2010 proběhlo na dobříšské stanici HZS školení strojníků JSDH, kterého se zúčastnily Radek Souček a Martin Jech.

23-24.10.2010 ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH MLÁDEŽE

23-24.10.2010 proběhlo v RZ Kymevo v Hrachově školení vedoucích mládeže, kterého se zúčastnil Souček Radek.

4.11.2010 CAS 25

4.11.2010 jsme přivezli do našeho sboru naší první cisternu, ŠKODA 706 RTHP CAS 25, které po vybavení bude zapsáno do IZS.

5.11.2010 ČLENSKÁ SCHŮZE

5.11.2010 na členské schůzi byl stanoven termín konání Mikulášské zábavy pro děti na 4.12. Plánují se také vyslání členů na VVH okolních sborů, příprava naší VVH a příprava oslav 105. let založení sboru. Členové také vyslovili souhlas s konáním okrskového plesu ve V.Lečici. Velitel podal návrh na konání brigád na dřevo a nadruhotné suroviny.

1.12.2010 PŘÍPRAVNÁ SCHŮZE NA VVH

Na přípravné schůzy výboru bylo určeno pořadí referátů na VVH a dojednány poslední technické detaily.

1.12.2010 ČLENSKÁ SCHŮZE

Na členské schůzi bylo dohodnuto obsazení kuchyně,výčepu,pokladny a ostatních míst na Mikulášské zábavě. Byl projednán nákup vycházkových uniforem, obdržení repasované PPS 12. Dále byly určeni dellegáti na VVH okrsku a zástupci k blahopřání p. Štěpánkovy k jubileu. Dále bude podán návrh na OHS k zapsání soutěže na oslavy 105.let do kalendáře soutěží. Velitel sboru bude  vyslán na HZS Dobříš 16.12.2010 na poradu velitelů. Byl také přijat nový člen Štěpán Souček.